Program konferencji

GOŚĆ HONOROWY KONFERENCJI:

prof. Josef S. Smolen

Division of Rheumatology

Department of Internal Medicine 3

Medical University of Vienna

 

Zapraszamy na wykład:

T2T in rheumatic arthritides - when, how, which and why?

 

04/12/2014  PIĄTEK

 

12.30-13.00 Poczęstunek

13:00-13:10 – Otwarcie konferencji

Sesja 1

 • 13:10-13:30 Leczenie biologiczne- nowy program terapeutyczny - wady i zalety, Prof. A. Filipowicz-Sosnowska
 • 13:30-14:00 Czy jest możliwa strategia T2T w osteoporozie?, Prof. P. Głuszko
 • 14:00-14.45 T2T in rheumatic arthritides - when, how, which and why?, Prof. J. Smolen
  – wykład sponsorowany
 • 14:45-15.30 Panel dyskusyjny - Prof. J. Smolen, Prof. W. Tłustochowicz,  Prof. P. Głuszko, Prof. A.  Filipowicz-Sosnowska, Prof. B. Kwiatkowska, Prof. E. Kucharz 
  grant naukowy  

15:30-16:20 Poczęstunek

Sesja 2

 • 16:20-16:40 Strategie leczenia tocznia rumieniowatego układowego - Czy można uzyskać remisję?, Prof. M. Olesińska
 • 16:40-17:00 Spondyloartropatie radiologiczne i nieradiologiczne, Prof. B. Kwiatkowska
 • 17:00-17:30 Wykład sponsorowany - prof. M. Olesińska
 • 17:30-17:50 Nowe wytyczne leczenia zapalenia stawów w wieku rozwojowym, Prof. L. Rutkowska-Sak
 • 17:50-18:10 Metotreksat w leczeniu chorób reumatycznych,
  Dr med. M. Tłustochowicz
 • 18:10-18:30 Miejsce Rytuksymabu w leczeniu układowych zapaleń naczyń,   
  Prof. J. Musiał
 • 18:30-18:50 Choroby reumatyczne a inne choroby współistniejące, Prof. S. Sierakowski

18:50-19:00 Dyskusja

 

05/12/2014  SOBOTA

Sesja 3

8:30-9:00 Przerwa kawowa

 • 9:00-9:20 Postępy w leczeniu twardziny, Prof. O. Kowal-Bielecka
 • 9:20-9:40 Aktualne rekomendacje rozpoznawania i leczenia miopatii zapalnych, Prof. E. Kucharz
 • 9:40-10:00 Aktualne rekomendacje leczenia łuszczycowego zapalenia stawów,
   
  Prof. W. Tłustochowicz
 • 10:00-10:20 Zasady diagnostyki wczesnych nefropatii w przebiegu układowych chorób zapalnych, Prof. M. Majdan
 • 10:20-10:40 Postępy w diagnozowaniu i leczeniu dny moczanowej,
   
  Dr med. M. Maślińska
 • 10:40-11:10 Przewlekłe zespoły bólowe a niedobory witamin z grupy B, dr n. med. Maria Wysocka – Bąkowska
 • 11:10-11:30 Zespół Sjögrena a choroby IqG4 pokrewne, Prof. M. Puszczewicz
 • 11:30-11:50 Kliniczne aspekty mieszanej choroby tkanki łącznej- dr med. A. Felis-Giemza
 • 11:50-12:10 Zmiany w narządzie wzroku w chorobach reumatycznych, dr Artur Bachta

12:10-12:20  Dyskusja

12:20-12:40  Przerwa kawowa

Sesja 4

 • 12:40-13:00 Rekomendacje w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów, Dr med. E. Stanisławska-Biernat
 • 13:00-13:20 Leczenie bólu w chorobach reumatycznych, Dr med. M. Tłustochowicz
 • 13:20-13:40 Sarkopenia jako przyczyna niepełnosprawności, Prof. K. Księżopolska-Orłowska
 • 13:40-14:00 Rola witaminy D3 w chorobach stawów- reumatycznych
  i niereumatycznych,
  Prof. E. Marcinowska-Suchowierska
 • 14:00-14:20 Bezpieczeństwo stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, dr Joanna Kur-Zalewska

14:20-14:30 Dyskusja

14:30-15:30 Sesja przypadków klinicznych

15:30 - Lunch