Program konferencji

 • Szanse remisji RZS w wieku podeszłym
 • Remisja w MIZS
 • Nawroty choroby po uzyskaniu remisji w RZS
 • Remisja oczami dermatologa w ŁZS
 • Remisja oczami reumatologa w ŁZS
 • Co oznacza remisja w osteoporozie?
 • Jak definiować remisję w toczniu
 • Remisja w twardzinie układowej
 • Remisja w dnie moczanowej
 • Remisja w chorobie zwyrodnieniowej
 • Witamina D
 • NLPZ
 • Czy badanie USG i MRI może być przydatne w orzeczeniu remisji?
 • Rola badań genetycznych jako predykatorów remisji w chorobach reumatycznych