Program konferencji

Piątek, 2 grudnia 2016

Przerwa kawowa

13.00  Otwarcie konferencji

 

Sesja 1.

13.00 - 13.15 Remisje w RZS – spojrzenie immunologa - prof. dr hab. n. med. Ewa Kontny

13.15 - 13.30 Rola badań genetycznych jako predykatorów remisji w chorobach reumatycznych – dr n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka

13.30 - 13.50 Wykład sponsorowany

13.50 - 14.05 Szanse remisji w RZS u chorych w wieku podeszłym –  prof. dr hab. n. med. Brygida   Kwiatkowska

14.05 - 14.25 Remisje i nawroty u chorych na RZS – prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska

14.25 - 14.40 Remisja w MIZS – prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak

14.40 - 15.40 Przerwa obiadowa

 

Sesja 2.

15.40 - 15.55 Jak definiować remisję w toczniu rumieniowatym układowym – dr hab. n. med. Marzena Olesińska

15.55 - 16.15 Remisja  w przebiegu toczniowego zapalenia nerek – prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

16.15 - 16.35 Remisja w twardzinie układowej – prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka

16.35 - 16.55 Wykład sponsorowany

16.55 - 17.15 Postępowanie w remisji w ziarniniakowym zapaleniu naczyń – prof. dr hab. n. med.  Marek Brzosko

17.15 - 17.30 Remisje w zapalnych chorobach mięśni

17.30 - 17.45 Polimialgia reumatyczna – jak długo leczyć? Kryteria remisji 

17.45 - 18.00 Przerwa obiadowa

 

Sesja 3. 

18.00 - 18.15 Remisja w ŁZS oczami reumatologa – prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

18.15 - 18.35 Wykład sponsorowany

18.35 - 18.50 Remisja w ŁZS oczami dermatologa – prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

18.50 - 19.10  Osteoporoza - choroba przewlekła – jak długo i bezpiecznie leczyć? -  prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko - wykład sponsorowany

19.10 - Zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

Sobota, 3 grudnia 2016

Sesja 4.

 9.30 - 9.50  Czy badanie USG i MRI może być przydatne w orzeczeniu remisji – prof. dr hab. n.med. Iwona Sudoł-Szopińska

 9.50 - 10.10 Wykład sponsorowany

10.10 - 10.25 Remisja w dnie moczanowej – dr n. med. Maria Maślińska

10.25 - 10.40 Remisja w chorobie zwyrodnieniowej – dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat

10.40 - 11.00 Przerwa obiadowa

 

Sesja 5.

11.00 - 11.15 Aktualne miejsce NLPZ i leków przeciwbólowych w leczeniu chorób reumatycznych – dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz

11.15 - 11.35 Wykład sponsorowany

11.35 - 11.50 Rola rehabilitacji w utrzymaniu sprawności pacjenta chorego na RZS będącego w remisji – prof. dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska

11.50 - 12.00 Zakończenie konferencji