Program konferencji

Program konferencji

Piątek, 2 grudnia 2016

Przerwa kawowa

13.00  Otwarcie konferencji

 

Sesja 1.

13.00 - 13.15 Remisje w RZS – spojrzenie immunolog - prof. dr hab. n. med. Ewa Kontny - prof. nadzw. NIGRiR

grant naukowy:   

13.15 - 13.30 Rola badań genetycznych jako predykatorów remisji w chorobach reumatycznych – dr n. med. Agnieszka Paradowska-Gorycka

13.30 - 13.50 Nowe opcje terapeutyczne w leczeniu zesztywniającego zapalenie stawów kręgosłupa – prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko – wykład sponsorowany  

13.50 - 14.05 Szanse remisji w RZS u chorych w wieku podeszłym – dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. nadzw. NIGRiR

14.05 - 14.25 Remisje i nawroty u chorych na RZS – prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska

14.25 - 14.40 Remisja w MIZS – prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak

14.40 - 15.40 Przerwa obiadowa

 

Sesja 2.

15.40 - 15.55 Jak definiować remisję w toczniu rumieniowatym układowym – dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw. NIGRiR

15.55 - 16.15 Remisja  w przebiegu toczniowego zapalenia nerek – prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

16.15-16.35 Miejsce inhibitorów Il-17 w leczeniu spondyloartropatii zapalnychrekomendacje – prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz – wykład sponsorowany  

16.35 - 16.55 Remisja w twardzinie układowej – prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka

16.55 - 17.15 Postępowanie w remisji w ziarniniakowym zapaleniu naczyń –  prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał

17.15 - 17.35  Wykład sponsorowany  

17.35 - 17.55 Leki biopodobne – historia, teraźniejszość, przyszłość – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska, prof. nadzw. NIGRiR – wykład sponsorowany 

17.55 - 18.10 Przerwa kawowa

Sesja 3.

18.10 - 18.30 Remisja w ŁZS oczami reumatologa – prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

18.30 - 18.50 Remisja w ŁZS oczami dermatologa – prof. dr hab. n. med. Zygmunt Adamski

18.50 - 19.10 Osteoporoza - choroba przewlekła – jak długo i bezpiecznie leczyć? -  prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko - wykład sponsorowany   

19.10 - Zakończenie pierwszego dnia konferencji

 

Sobota, 3 grudnia 2016

Sesja 4.

9.00 - 9.30 Przerwa kawowa

9.30 - 9.50 Czy badanie USG i MRI może być przydatne w orzeczeniu remisji – prof. dr hab. n.med. Iwona Sudoł-Szopińska

9.50 - 10.10 Metotreksat podskórny czy doustny – dylematy wyboru. Przegląd najnowszych doniesień – prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz – wykład sponsorowany firmy 

10.10 - 10.25 Remisja w dnie moczanowej – lek. Maria Maślińska

10.25 - 10.40 Remisja w chorobie zwyrodnieniowej – dr n. med. Ewa Stanisławska-Biernat

10.40 - 11.00 Przerwa kawowa

 

Sesja 5.

11.00 - 11.15 Aktualne miejsce NLPZ i leków przeciwbólowych w leczeniu chorób reumatycznych – dr n. med. Małgorzata Tłustochowicz

11.15 - 11.35 Pacjent ze spondyloartropatią i zapaleniem błony naczyniowej – spojrzenie lekarza reumatologa - dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw. NIGRiR – wykład sponsorowany  

11.35 - 11.50 Rola rehabilitacji w utrzymaniu sprawności pacjenta chorego na RZS będącego w remisji – dr hab. n. med. Krystyna Księżopolska-Orłowska, prof. nadzw. NIGiR

11.50 - 12.05 Leczenie RZS u kobiet w ciąży w aspekcie uzyskania i utrzymania remisji – dr hab. n. med. Marzena Olesińska, prof. nadzw. NIGRiR

12.05 Poczęstunek i zakończenie konferencji