III Konferencja „Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej”

„Aktualne rekomendacje postępowania w chorobach reumatycznych i osteoporozie – cele leczenia i ich osiągnięcie”


III Konferencja „Choroby reumatyczne w praktyce lekarskiej”

„Aktualne rekomendacje postępowania w chorobach reumatycznych i osteoporozie – cele leczenia i ich osiągnięcie”