Brak wyników
Program.
 
Dzień 1
Piątek 10.12.2021 r. 
 
14.15 Otwarcie konferencji
 • 14.25 – 14.45 Aktualne zalecenia diagnostyczno- terapeutyczne we wczesnym zapaleniu stawów
  – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

 • 14.45 – 15.05 Biomarkery w praktyce klinicznej
  – dr Agnieszka Zielińska / Wykład sponsorowany
  Roche

 • 15.05 – 15.25 Spondyloartropatie osiowe- aktualne możliwości leczenia
  – prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot

15.25 - 15.40 Dyskusja

 • 15.40 – 15.55 Rola nieklasyfikacyjnych przeciwciał antyfosfolipidowych w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego
  – dr n. med. Magdalena Dryglewska

 • 15.55 – 16.30 Zmiany w programach lekowych a wybór terapii biologicznej
  – dr n. med. Anna Felis Giemza / Wykład sponsorowany
  MSD

 • 16.30 – 16.55 Efektywność leków biologicznych w ZSKK w kontekście T2T
  – dr n. med. Bartłomiej Kisiel

 • 16.55 – 17.15 Czynniki wpływające na jakość życia pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów
  – dr Małgorzata Tłustochowicz / Wykład sponsorowany
  Lilly

17.15 - 17.25 Dyskusja

 • 17.25 – 17.45 Aktualne rekomendacje EULAR i ACR w RZS
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

 • 17.45 – 18.10 Tofacytynib w strategii treat to target - dane z praktyki klinicznej
  – dr n. med. Anna Felis Giemza / Wykład sponsorowany
  Pfizer

 • 18.10 – 18.30 POLVAS. Konsorcjum Naukowe i Rejestr polskich chorych na zapalenia naczyń
  – prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał

18.30 - 18.45 Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia konferencji

 
Dzień 2
Sobota, 11.12.2021 r. 
 
 • 09.00 – 09.20 Chorzy reumatycznie w dobie COVID - leczyć nie leczyć, szczepić nie szczepić. Zalecenia towarzystw naukowych
  – prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

 • 09.20 – 09.40 Klasyczne leki modyfikujące przebieg choroby - nowości 2021
  – prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz / Wykład sponsorowany
  Medac

 • 09.40 – 10.00 Leczenie ŁZS- aktualizacja rekomendacji EULAR
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

 • 10.00 – 10.20 Twardzina układowa- aktualne rekomendacje terapeutyczne- nowe możliwości leczenia zwłóknienia płuc
  – prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka

10.20 - 10.35 Dyskusja

 • 10.35 – 10.55 Czy możemy zaktualizować naszą strategię diagnostyczno- terapeutyczną w osteoporozie
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko - Grant Naukowy
  AMGEN

 • 10.55 – 11.15 Ciąża w chorobach reumatycznych - zasady określania bezpieczeństwa leków
  – prof. dr hab. n. med. Marzena Olesińska

 • 11.15 – 11.35 Aktualne możliwości leczenia tocznia układowego
  – prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

 • 11.35 – 11.55 Nowoczesne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów
  – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska

11.55 - 12.10 Dyskusja

 • 12.10 – 12.30 Rola witaminy D w zwalczaniu zakażeń - bezpieczeństwo i skuteczność wysokich dawek
  – prof. dr hab. n. med. Waldemar Misiorowski / Wykład sponsorowany
  Lekam

 • 12.30 – 12.50 Zapalenia małych naczyń- aktualne możliwości leczenia
  – dr n. med. Joanna Kur – Zalewska

 • 12.50 – 13.10 Zespół Sjogrena. Aktualne wytyczne diagnostyczne i terapeutyczne, możliwości leczenia suchego oka cyklosporyną A
  – dr n. med. Maria Maślińska

 • 13.10 – 13.30 UPADACYTYNIB W LECZENIU ZZSK - podsumowanie wyników badań rejestracyjnych i obserwacje długoterminowe
    dr Małgorzata Tłustochowicz / Wykład sponsorowany
  Abbvie

 • 13.30 – 13.50 Możliwości leczenia wybranych chorób rzadkich
  – prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska – Sak, dr n. med. Piotr Gietka

Zakończenie konferencji