Program.
 
Dzień 1
Piątek 10.12.2021 r. 
14.00 Otwarcie konferencji: Dyrektor Tombarkiewicz
14.10 Otwarcie konferencji: prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko
 • 14.10 – 14.30 Aktualne zalecenia diagnostyczno- terapeutyczne we wczesnym zapaleniu stawów
  – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

 • 14.30 – 14.50 Spondyloartropatie osiowe- aktualne możliwości leczenia
  – prof. dr hab. n. med. Jerzy Świerkot

14.50 - 15.40 Przerwa lunch

 • 15.40 – 15.55 Rekomendacje postępowania wg EULAR w chorobach reumatycznych w przebiegu COVID 19
  – dr n. med. Anna Felis Giemza

 • 15.55 – 16.30 Wykład sponsorowany

 • 16.30 – 16.50 Efektywność leków biologicznych w ZSKK w kontekście T2T
  – dr n. med. Bartłomiej Kisiel

 • 16.50 – 17.10 Wykład sponsorowany
  – dr Małgorzata Tłustochowicz

 • 17.10 – 17.30 Aktualne rekomendacje EULAR i ACR w RZS
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

17.30 - 17.50 Przerwa kawowa

 • 17.50 – 18.10 Wykład sponsorowany

 • 18.10 – 18.30 Zespół antyfosfolipidowy: aktualne zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia
  – prof. dr hab. n. med. Jacek Musiał

 • 18.30 – 18.50 Rola nie-klasyfikacyjnych przeciwciał antyfosfolipidowych w diagnostyce zespołu antyfosfolipidowego
  – dr n. med. Magdalena Dryglewska

Zakończenie pierwszego dnia konferencji
Dzień 2
Sobota, 11.12.2021 r. 
 
 • 09.00 – 09.20 Chorzy reumatycznie w dobie COVID - leczyć nie leczyć, szczepić nie szczepić. Zalecenia towarzystw naukowych
  – prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

 • 09.20 – 09.40 Wykład sponsorowany

 • 09.40 – 10.00 Leczenie ŁZS- aktualizacja rekomendacji EULAR
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

 • 10.00 – 10.20 Twardzina układowa- aktualne rekomendacje terapeutyczne- nowe możliwości leczenia zwłóknienia płuc
  – prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal-Bielecka

 • 10.20 – 10.40 Czy możemy zaktualizować naszą strategię diagnostyczno- terapeutyczną w osteoporozie – wykład sponsorowany
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko

 • 10.40 – 11.00 Wykład w trakcie ustalania
  – prof. dr hab. n. med. Marzena Olesińska

11.00 - 11.20 Przerwa kawowa

 • 11.20 – 11.40 Aktualne możliwości leczenia tocznia układowego
  – prof. dr hab. n. med. Maria Majdan

 • 11.40 – 12.00 Nowoczesne leczenie choroby zwyrodnieniowej stawów
  – prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska

 • 12.00 – 12.20 Wykład sponsorowany

 • 12.20 – 12.40 Zapalenia małych naczyń- aktualne możliwości leczenia
  – dr n. med. Joanna Kur – Zalewska

 • 12.40 – 13.00 Zespół Sjogrena. Aktualne wytyczne diagnostyczne i terapeutyczne, możliwości leczenia suchego oka cyklosporyną A
  – dr n. med. Maria Maślińska

 • 13.00 – 13.20 Wstępne propozycje rekomendacji w zakresie leczenia wybranych chorób rzadkich
  – prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska – Sak, dr n. med. Piotr Gietka

Zakończenie konferencji