Program.
 
Dzień 1
Piątek 6.12.2019 r. 
Dzień 2 >>
10.00 - 12.00 WARSZTAT
„RTG i MR w ocenie zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych w przebiegu spondyloartropatii zapalnych”
Prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł - Szopińska, dr n.med. Grzegorz Pracoń

10.00-11.00 Część teoretyczna

 • ananatomia stawów krzyżowo-biodrowych w badaniach obrazowych
 • aktualne kryteria rozpoznawania sacroiliitis w MR wg wytycznych ASAS

11.00 - 12.00 Część praktyczna

 • algorytm oceny badania MR stawów krzyżowo-biodrowych w kontekście spondyloartropatii zapalnych
 • przypadki do własnej interpretacji.

12.00 Zakończenie warsztatu

12.15 Otwarcie konferencji:
 • prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz-Sosnowska
 • prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko
 • oraz Dyrektor NIGRR – dr n. med. Marek Tombarkiewicz
SESJA I
 • 12.20 – 12.40 Nowe leki w sklerodermii, nowe nadzieje 

  – prof. dr hab. n. med. Otylia Kowal Bielecka 

 • 12.40 – 13.00 Blokery interferonów- czy to szansa na leczenie tocznia?
  – prof. dr hab. n. med. Maria Majdan   

 • 13.00 – 13.20 Wczesne RZS- czy już potrafimy zatrzymać chorobę 
  – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska

 • 13.20 – 14.00 Panel autorów „ Przeglądu aktualnych rekomendacji EULAR/ACR”- CO NOWEGO?
  moderator prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko ( Brygida Kwiatkowska , Anna Filipowicz- Sosnowska, Ewa Stanisławska Biernat , Maria Majdan, Jacek Musiał, Marzena Olesińska, Maria Maślińska, Otylia Kowal Bielecka, Lidia Rutkowska – Sak, Anna Kuryliszyn Moskal, Witold Tłustochowicz) 

 • 14.00 – 14.35 Poprawa jakości życia w zapalnych chorobach stawów zależna od leczenia choroby podstawowej, chorób współistniejących i manifestacji pozastawowych 
  – prof. dr hab. n. med.  Piotr Głuszko / WYKŁAD SPONSOROWANY   

 • 14.35 – 14.50 Przerwa kawowa

SESJA II
 • 14.50 – 15.10 Leczenie zespołu antyfosfolipidowego wg EULAR

  –  prof. dr hab. n. med.  Jacek Musiał

 • 15.10 – 15.30 Metotreksat 2019 - co nowego?
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko / WYKŁAD SPONSOROWANY   

 • 15.30 – 15.45 Nieskuteczność terapii w RZS - problem do rozwiązania
   – prof. dr hab. n. med. Anna Filipowicz – Sosnowska

 • 15.45 – 16.00 Leczenie dny czy leczenie hiperurykemii
  – dr n. med. Maria Maślińska 

 • 16.00 – 16.40 Lunch

SESJA III
 • 16.40 – 16.55 Leczenie depresji w chorobach reumatycznych 

  – prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki 

 • 16.55 – 17.15 Miejsce sekukinumabu w leczeniu spondyloartopatii osiowych
  – dr n. med. Ewa Stanisławska - Biernat / WYKŁAD SPONSOROWANY   

 • 17.15 – 17.30 Marihuana – czy jest potrzebna w reumatologii? 
  – dr Agnieszka Zielińska 

 • 17.30 Dyskusja i zakończenie 1 dnia konferencji

<< Dzień 1
Dzień 2
Sobota, 07.12.2019 r. 
 
SESJA IV
 • 9.00 – 9.15 Strategia farmakoterapii MIZS
  – prof. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska Sak 

 • 9.15 – 9.30 Czy potrafimy skutecznie leczyć Zespół Sjögrena 
  – dr n. med. Maria Maślińska 

 • 9.30 – 9.50 Bezpieczeństwo terapii dużymi dawkami wit. D 
  – prof. nadzw. dr hab.med. Waldemar Misiorowski / WYKŁAD SPONSOROWANY   

 • 9.50 – 10.05 Współczesna strategia leczenia ANCA zależnych zapaleń naczyń
  – prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

 • 10.05 – 10.25 Skuteczność kliniczna tofacitinibu. Na co zwrócić uwagę, o czym, warto pamiętać
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko / WYKŁAD SPONSOROWANY   

 • 10.25 – 10.45 Olumiant – miejsce w algorytmie leczenia RZS 
  – prof. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska / WYKŁAD SPONSOROWANY  

 • 10.45 – 11.00 Szczepienia w chorobach reumatycznych - skuteczność i bezpieczeństwo zalecenia EULAR
  – prof. dr hab. n. med. Janusz Marcinkiewicz

 • 11.00 – 11.30 Autoimmunizacja w RZS - od teorii do praktyki 
  – prof. dr hab. n.med. Joanna Domagała-Kulawik, prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko / WYKŁAD SPONSOROWANY   

 • 11.30 – 11.40 Dyskusja 

 • 11.40 – 12.00 Przerwa

SESJA V
 • 12.00 – 12.15 Reumatoidalne zapalenie stawów – wpływ choroby i leków modyfikujących na ryzyko sercowo-naczyniowe
  – dr. n. med. Bartłomiej Kisiel

 • 12.15 – 12.30 Aktualne możliwości farmakoterapii osteoporozy w Polsce
  – prof. dr hab. n. med. Piotr Głuszko / GRANT NAUKOWY   

 • 12.30 – 12.50 Skuteczność kliniczna krystalicznego siarczanu glukozaminy w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego
  - najnowsze doniesienia

  – prof. dr hab. n. med. Eugeniusz Kucharz

 • 12.50 – 13.05 Farmakoterapia bólu w chorobach reumatycznych 
  – wykładowca w trakcie ustalania 

 • 13.05 – 13.25 Czy witamina D jest lekiem? Jeśli tak, to kogo leczyć 
  – prof. dr hab. n. med. Ewa Marcinkowska - Suchowierska

 • 13.25 Dyskusja i zakończenie konferencji i wydanie certyfikatów